W dniu 08.10.2021 roku LSSE S.A. dokonało odbioru końcowego roboty budowlanej pn. „Budowa chodnika oraz oświetlenia ulicznego na drodze wewnętrznej na terenie LSSE podstrefa Legnica”.
Jest to kolejny etap budowy przejazdu kolejowego łączącego podstrefę Legnica i Legnickie Pole oraz przystanku kolejowego na terenie podstrefy LSSE Legnica. W ramach inwestycji wykonano chodnik z kostki betonowej o pow. 160 m2 oraz sześć latarni ulicznych z przyłączem energetycznym oraz szafką oświetleniową. Koszt inwestycji to 101 000 zł brutto.
W pierwszym etapie w 2018 roku kosztem 370 000 zł LSSE wybudowała odcinek drogi (do terenu stanowiącego własność PKP) o długości 90 m wraz z kanalizacją deszczową.

You might also like