W związku z pandemią koronawirusa Ministerstwo Rodziny, Pracy Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało pakiet działań służących poprawie sytuacji osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Na ten cel przeznaczono ok. 327 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Więcej informacji na stronie: /wsparcie-dps-w-zwiazku-z-pandemia/

Zobacz także