152 to liczba, którą z przyjemnością się chwalimy! Od dzisiaj właśnie tylu partnerów liczy Dolnośląski Klaster Edukacyjny. W jego skład wchodzi: 78 szkół (podstawowych, licea, technika, szkoły branżowe, 5 uczelni wyższych), 34 firmy, 40 instytucji (fundacje, stowarzyszenia, powiaty, urzędy pracy).
Dzisiaj deklaracje podpisały ✍️:
Uroczyste podpisanie zostało zarejestrowane przez naszą kamerę

You might also like