Komputery potrzebne do zdalnej nauki, ale też do rozrywki czy kontaktu z rówieśnikami. Do tego sprzęt audiowizualny i środki ochrony osobistej. Na wsparcie dzieci przebywających w pieczy zastępczej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło 130 mln złotych. – Każde z dzieci może poświęcić na naukę tyle czasu, ile potrzebuje. Nie ma już konfliktów o dostęp do komputera – mówi Danuta Prus, która jest rodziną zastępczą dla pięciorga swoich wnuków.

Projekt pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z urzędami wojewódzkimi.

Dzięki projektowi możliwy jest zakup komputerów i oprogramowania do nauczania zdalnego, sprzętu audiowizualnego oraz sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

130 milionów złotych na wsparcie dzieci w pieczy zastępczej

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Na zakup sprzętu i środków ochronnych przeznaczono 130 mln złotych. Pieniądze trafiły już do poszczególnych województw. Przykładowo, na Dolny Śląsk trafiło ponad 12,3 mln zł, do województwa łódzkiego – blisko 9,5 mln złotych, a na Podlasie – ok. 3,5 mln złotych.

Środki trafiły już do placówek i rodzin zastępczych. Ze wsparcia skorzystał m.in. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie w województwie lubuskim.

Nauka zdalna i kontakt z rówieśnikami

Otrzymany sprzęt komputerowy pozwala na prawidłowe funkcjonowanie placówki podczas zdalnego nauczania w szkole. Poza tym, dzieci korzystają ze sprzętu komputerowego po lekcjach, aby uniknąć wyjścia w miejsca publiczne m.in. do biblioteki. Wychowankowie za pomocą komunikatorów maja kontakt z koleżankami i kolegami ze swojej klasy, wspólnie przygotowują prezentacje, jak również inne zadania. Dzieci mają też możliwość kontaktu z rodziną czy znajomymi, ponieważ odwiedziny dzieci na terenie placówki zostały ograniczone – mówi Marcin Romanowski, p.o. dyrektora Domu Dziecka w Skwierzynie.

Do województwa lubuskiego  w ramach projektu trafiło w sumie 4 mln złotych.

W podobnym tonie wypowiada się Stanisława Marczyńska, prowadząca Rodzinny Dom Dziecka w Bielinach na Mazowszu. Dzięki wsparciu z projektu wychowankowie mają ułatwiony dostęp do nauki zdalnej – podkreśla. Marczyńska wylicza, że oprócz laptopów dla wychowanków, placówka otrzymała również sprzęt multimedialny – projektory i tablice projekcyjne. W ramach projektu przygotowano też pokój do izolacji osób z objawami zakażenia.

Wsparcie dla dzieci

Takie wypowiedzi można mnożyć, bo wsparcie trafiło np. do Strobowa w Łódzkiem, Strzyżowa na Podkarpaciu czy do Kętrzyna w województwie warmińsko-mazurskim. Z pomocy skorzystała też Danuta Prus, która – w ramach rodziny zastępczej – sprawuje opiekę nad pięciorgiem wnuków.

Wszyscy się uczą. Do tej pory dysponowaliśmy jednym komputerem. Na zakup większej ilości nie było nas stać – mówi Danuta Prus. – Dzięki udziałowi w projekcie otrzymaliśmy laptopy i jeden komputer stacjonarny z drukarką. Z racji tego, że każde z dzieci posiada własny komputer jakość życia rodziny uległa spektakularnej zmianie. Każde z dzieci może poświęcić na naukę tyle czasu, ile potrzebuje. Nie ma już konfliktów o dostęp do sprzętu – opowiada Prus.

Piecza zastępcza w Polsce

Według wstępnych danych statystycznych resortu rodziny na koniec ubiegłego roku w pieczy zastępczej umieszczonych było niespełna 72,5 tys. dzieci. Zdecydowana większość znalazła bezpieczną przystań w rodzinnych formach pieczy. Już tylko co czwarty wychowanek, czyli niespełna 17 tys. dzieci nadal przebywa w pieczy instytucjonalnej.

 

You might also like