Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn. odtworzenie oznakowania poziomego na terenie LSSE podstrefa Polkowice (ul. Strefowa i Krokusowa)”.

Oferty należy składać do dnia 24.05.2018 r do godziny 10.00 w siedzibie LSSE ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14, 59-220 Legnica sekretariat, faksem nr 76 727 74 74 lub mailem na adres: kreczmanski@lsse.eu.

Wszelkie niezbędne informacje zawarte są poniższych załącznikach.

zapytanie cenowe

LSSE_Polkowice_org_opis

LSSE_Polkowice_org_rys2A

LSSE_Polkowice_org_rys2B