1. Dane dotyczące terenu, na którym przedsiębiorca zamierza prowadzić działalność gospodarczą.
  2. Dane dotyczące Oferenta.
  3. Przedmiot działalności gospodarczej Oferenta (wg PKWiU).
  4. Dane dotyczące kwoty planowanych wydatków inwestycyjnych oraz zatrudnienia.
  5. Określenie maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych

Wzor_listu_intencyjnego_LSSE_19022016