Strefa Twoich Możliwości

Pomoc publiczna

Dolnośląskie Lubuskie
Małe przedsiębiorstwa

45%

55%

Średnie przedsiębiorstwa

35%

45%

Duże przedsiębiorstwa

25%

35%

Kosztów kwalifikowanych inwestycji lub 2-letnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Nasze oczekiwania

Udział środków własnych przedsiębiorcy, rozumianych jako środki nieuzyskane w ramach udzielonej uprzednio spółce pomocy publicznej, w wysokości co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycji.

Nakłady inwestycyjne minimum 100 tys. EUR

Zobowiązanie do prowadzenia działalności gospodarczej w strefie przez okres co najmniej 3-5 lat.

Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorach przetwórstwa przemysłowego i/lub innych niektórych usług.