Strefa Twoich Możliwości

Procedury

Procedura rokowań dla terenów stanowiących własność samorządów, Skarbu Państwa lub prywatną.

List intencyjny przedsiębiorcy kierowany do LSSE S.A.
Ogłoszenie przez LSSE S.A. rokowań w prasie
Wykupienie przez przedsiębiorcę Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań
Przygotowanie i złożenie oferty na rokowania

Rokowania
Udzielenie przesiębiorcy zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie
Dalsze czynności związane z zakupem nieruchomości od samorządu, Skarbu Państwa lub właściciela prywatnego

Procedura przetargu łącznego dla terenów stanowiących własność Zarządzającego Strefą.

List intencyjny przedsiębiorcy kierowany do LSSE S.A.
Ogłoszenie przez LSSE S.A. przetargu łącznego w prasie
Wykupienie przez przedsiębiorcę Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu
Przygotowanie i złożenie oferty na przetarg
Przetarg łączny
Udzielenie przesiębiorcy zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie
Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości

Czas trwania procedur LSSE S.A. wynosi około 40 dni. Nabycie nieruchomości stanowiących własność samorządów oraz Skarbu Państwa trwa od 2 do 3 miesięcy. Przebiegają równolegle i niezależnie od procedury rokowań LSSE S.A.