„Jedna szkoła wiele możliwości”

 

Powiatowy Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych nr 1

im. Mikołaja Kopernika

TECHNIKUM NR 1

 

Adres: ul. Wrocławska 12

55-300 Środa Śląska

Polski/ Dolny ląsk

e-mail: zsp-kopernik@wp.pl

pzsp1.powiat-sredzki.pl

Kształcimy w zawodach:

 • technik logistyk
 • technik spedytor
 • technik ekonomista
 • magazynier – logistyk

Zatrudniamy:

 • 35 nauczycieli
 • 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych

Branża Transportowo – Spedycyjna – Logistyczna (TSL)

 • kształcimy – 138 uczniów w zwodzie technik logistyk, technik spedytor
 • planujemy od 1 września 2017 rozpocząć kształcenie w zawodzie magazynier-logistyk w Branżowej Szkole I stopnia
 • realizujemy praktyki zawodowe przy współpracy firm na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefa w Środzie Śląskiej:

GOTEC, VIBRACOUSTIK, ELDISY, FIUKA, SCHWEIKER, SCHÜRCHOLZ, PGW, BASF, VIA Technika Obróbki Powierzchniowej oraz ARMACELL, SCHUMACHER PACKAGING

 • dokształcamy uczniów i doskonalimy nauczycieli przy współpracy z Międzynarodową Wyższą Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • bierzemy udział w warsztatach organizowanych przez Politechnikę Wrocławską w ramach projektu „Zawodowy Dolny Śląsk” 

Branża ekonomiczna

 • kształcimy – 43 uczniów w zawodzie technik ekonomista
 • realizujemy praktyki zawodowe w firmach na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefa w Środzie Śląskiej oraz  w urzędach administracji państwowej i samorządowej
 • dokształcamy uczniów i doskonalimy nauczycieli przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym oraz z Wyższą  Szkołą Bankową we Wrocławiu

Technikum nr 1
w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej

 

Tytuł honorowy „Srebrnej Szkoły 2017” w rankingu maturalnym techników  PERSPEKTYWY 2017

 

Laureat Ogólnopolskiego Programu Placówka Oświatowa i Uczelnia Wyższa Roku 2016.

   „Laureat godła”

Tytuł honorowy Złotej Szkoły 2016” w rankingu egzaminów zawodowych  PERSPEKTYWY 2016