Strefa Twoich Możliwości

Nowe miejsce do zabawy dzięki wsparciu wolontariuszy Volkswagena

Wolontariusze z Volkswagen Motor Polska w Polkowicach we współpracy z mieszkańcami Jakubowa Lubińskiego zbudowali nowy plac zabaw dla dzieci.

Od lewej: Jerzy Szczupak , burmistrz miasta i gminy Przemków, Joanna Kaniewska, dyrektor personalny Volkswagen Motor Polska, Iwona Kosińska, sołtys wsi Jakubowo Lubińskie, Katarzyna Najdek i Marcin Juszczak, wolontariusze z Volkswagen Motor Polska, Janusz Matuszak, przewodniczący rady gminy Przemków


W poniedziałek 8 maja przy świetlicy wiejskiej w Jakubowie Lubińskim uroczyście otwarto nowy plac zabaw. Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane wspólnymi siłami mieszkańców miejscowości oraz wolontariuszy z polkowickiej fabryki silników w ramach programu pracowniczego „VWolontariat”. W uroczystości udział wzięli dyrektor personalny Volkswagen Motor Polska, wolontariusze, burmistrz miasta i gminy Przemków, przedstawiciele lokalnych władz i duszpasterstwa oraz mieszkańcy wsi.

„Volkswagen Motor Polska od początku chętnie wspiera lokalne inicjatywy swoich pracowników. Przeprowadzony w zeszłym roku program wolontariatu był już jego trzecią edycją. Co roku wyłaniamy trzy najciekawsze projekty, które dofinansowujemy łączną kwotą 30 tys. złotych, czyli ok. 10 tys. złotych na każdy projekt. Swoją pomoc wolontariusze realizują w czasie wolnym od pracy” – wyjaśniła zaproszonym gościom Joanna Kaniewska, dyrektor personalny w Volkswagen Motor Polska. Jednym ze zgłoszonych projektów było zagospodarowanie terenu oraz budowa placu zabaw we wsi Jakubowo Lubińskie. Celem zgłoszonego projektu wolontariackiego było stworzenie miejsca wspólnych spotkań dla mieszkańców wsi, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Mieszkańcy wraz z wolontariuszami uporządkowali teren, wykonali wokół niego ogrodzenie, a także wszelkie wymagane prace ogrodowe. Własnymi siłami przygotowali miejsce pod palenisko oraz postawili piaskownicę. W centralnym miejscu stanął nowoczesny kompleks zabawowy, sfinansowany przez polkowicką fabrykę.

„Bardzo dziękujemy firmie Volkswagen Motor Polska za wsparcie w realizacji nowego placu zabaw. Dzięki wolontariatowi nasza wieś zyskała miejsce, w którym dzieci, młodzież i ich rodzice będą mogły wspólnie spędzać czas na świeżym powietrzu” – powiedziała Iwona Kosińska, sołtys wsi Jakubowo Lubińskie.

MP/mat.prasowy VW/MW