Z dniem 1 czerwca 2018 roku nastąpi zmiana siedziby spółki BASF Polska Sp. z o.o.

Nowy adres to:

BASF Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 142B

02-305 Warszawa

Pozostałe dane spółki ( w tym NIP i REGON) oraz adresy poszczególnych oddziałów i zakładów produkcyjnych nie ulegają zmianie.