Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do udziału w konkursie mającym na celu zaproponowanie innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na wyzwania podmiotów z grupy IDA. 

Konkurs kierowany jest do start-upów oraz MŚP z kapitałem polskim.

Więcej szczegółów w  odnośniku poniżej oraz w agendach wyzwań:

Załącznik nr 2a. Agenda Wyzwań

Załącznik nr 2b Agenda Wyzwań