Dziś we wszystkich szkołach zabrzmiał pierwszy dzwonek, co oznacza dla uczniów powrót do szklonych ławek, a dla pedagogów czas wytężonej pracy. W głogowskich szkołach odbyły się uroczyste apele inaugurujące nowy rok szklony 2017/2018 podczas, których dyrektorzy przywitali wracających po wakacjach uczniów i nauczycieli.

Braliśmy udział w uroczystościach II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II, Szkoły Mistrzostwa Sportowego Chrobry Głogów oraz w Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi. Szkoły te są Partnerami Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. W imieniu Zarządu LSSE S.A. Dyrektor Departamentu  ds. Komunikacji i Promocji Przemysław Bożek wręczył upominki dla szkół oraz złożył życzenia dla całej społeczności szkolnej.

Z  tej okazji składamy serdeczne życzenia wszystkim społecznościom szkolnym. Uczniom życzymy, by osiągali jak najlepsze wyników w nauce, trwali w postanowieniach oraz dążyli do wytyczonych sobie wcześniej celów. Niech zdobyte umiejętności staną się fundamentem do budowania przyszłości. Nauczycielom i pedagogom życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy, wielu sukcesów na polu zawodowym oraz szczęścia w życiu osobistym.