Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw oraz modelowanie symulacji procesów – to zagadnienia jakie podjęli uczestnicy kolejnego spotkania grupy roboczej Logistyka, która funkcjonuje w ramach Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego. 

Uczestnicy zebrani na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej (PW) zapoznali się z ofertą Katedry Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów Hydraulicznych PW, którą zaprezentowała dr inż. A. Jodejko. Ponadto spostrzeżeniami w praktycznym i efektywnym zarządzaniu ryzykiem w łańcuchach dostaw” podzieliła się dr A. Tubis (PW). Projekt przełożył się na konkretne zastosowanie w praktyce dzięki współpracy projektowej Politechniki z firmą Pneumat System Sp. z o.o.

Cel główny projektu to opracowanie koncepcji zarządzania przepływami materiałowymi w oparciu o wyniki przeprowadzanej analizy ryzyka w łańcuchu dostaw, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania branży motoryzacyjnej. Szczególnie ważny do podkreślenia jest fakt, że Partnerstwo projektowe jest wynikiem wspólnych warsztatów grupy „Logistyka”.

Realizacja projektu pozwoliła firmie PNEUMAT SYSTEM sp. z o.o. znacznie zoptymalizować swoją działalność, zwiększyć przychody. Jak przekazał współwłaściciel firmy tak dynamiczny rozwój niejako wymusza budowę nowego zakładu. Prezes nie wykluczył inwestycji na terenie LSSE S.A.

Dr A. Tubis zaproponowała również Partnerom klastra udział w projekcie organizowanym w ramach międzynarodowego stowarzyszenia ESReDA (European Safety Reliability & Data Association). Działania DKM w projekcie polegałyby na stworzenie grupy roboczej w ramach międzynarodowego stowarzyszenia ESReDA (European Safety Reliability & Data Association). Celem nowej Grupy Roboczej ESReDA jest dostarczenie kompleksowego stanu wiedzy na temat odporności i bezpieczeństwa łańcucha dostaw na zakłócenia, a także opracowanie nowej metody pomiaru / oszacowania wybranych charakterystyk.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele większości firm współpracujących w Dolnośląskim Klastrze Motoryzacyjnym, którzy wypracowali wspólnie katalog dobrych praktyk oraz metodę analizy stanu zapasów.

MW/AZ