21 września w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Jaworze  odbyło się uroczyste podsumowanie Dolnośląskich Zawodów Strzeleckich im. Żołnierzy Września 1939 roku, połączone z konferencją oraz targami edukacyjnymi.

Aleksandra Jurkiewicz wręczająca nagrody w Dolnośląskich Zawodach Strzeleckich.

Z tej okazji Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ufundowała puchary oraz upominki dla zwycięzców konkursu, które w imieniu Zarządu LSSE S.A. wręczyła Aleksandra Jurkiewicz Menadżer ds. Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Całe przedsięwzięcie uświetnił koncert Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Artyści zaprezentowali repertuar o charakterze patriotyczno – żołnierskim.

Uczestnicy konferencji i targów edukacyjnych.

Zawody zamykał panel o charakterze konferencyjnym, podczas którego uczestnicy mogli wysłuchać dwóch prelekcji. Pierwszą, „Polski Wrzesień 1939” zaprezentował Mirosław Szkiłądź, kustosz Muzeum Regionalnego w Jaworze. Drugi wykład przedstawił dr Zbigniew Cesarz, a dotyczył on roli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w kształceniu kadr na rzecz obronności kraju.

Stoisko LSSE  i DKE podczas Targów Edukacyjnych.

Równolegle do trwającej konferencji, odbywały się targi edukacyjne, które zgromadziły uczelnie wyższe, szkoły, instytucje publiczne oraz podmioty związane z edukacją i kształceniem zawodowym.