Rozpoczął się I nabór wniosków w ramach projektu: „Granty na usługi doradcze dla MŚP z Obszaru Legnicko-Głogowskiego”. Nabór trwa do 22. czerwca 2018 r. do godz. 14.00.
Projekt jest skierowany do Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorów (MMŚP) z Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji (LGOI). Celem jest wsparcie w zakresie usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu.
Maksymalna kwota dofinansowania: 150.000,00 zł.

Grantobiorca będzie musiał zapewnić środki własne na ich sfinansowanie (min. 15%).
Zapraszamy!
Biura projektu:
ARR ARLEG S.A. Biuro w Legnicy
ul. Rataja 26, 59-220 Legnica, nr. tel. 76 862 27 77.
ARR ARLEG S.A. Biuro w Głogowie
ul. Budowlanych 6A, 67-200 Głogów, nr. tel. 76 835 68 91.
Biura partnerów:
LEGNICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.
ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14, 59-220 Legnica
Stowarzyszenie LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”,
Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice
Szczegółowe informacje o projekcie oraz naborze wniosków dostępne są na stronie internetowej projektu:
www.arleg.eu/granty