Przedsiębiorco!

Chcesz działać globalnie?

Masz unikatowy produkt, nowoczesną usługę lub innowacyjną technologię?
Chciałbyś przygotować profesjonalny plan ekspansji swojej firmy?
Skontaktuj się z nami: pmt@paih.gov.pl i tel: 223349924

PMT to projekt skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach którego oferujemy:
– usługi doradczo-szkoleniowe w procesie budowy strategii ekspansji zagranicznej;
– wiedzę uznanych ekspertów rynkowych w kraju i za granicą;
– ścisłą współpracę z siecią zagranicznych biur handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Nie przegap swojej szansy. Zapraszamy!
pmt@paih.gov.pl i tel: 223349924
www.pmt.trade.gov.pl/pl

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.