Wydział Techniczno – Przyrodniczy Politechniki Wrocławskiej zaprasza firmy do przyjęcia studentów kierunku Budowa Maszyn i Pojazdów na praktyki. Praktyki będą realizowane po pierwszym, drugim i trzecim roku nauczania, w miesiącach lipiec-wrzesień, począwszy od 2018 roku.

Prezentacja Wydziału Techniczno – Przyrodniczego:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA PREZENTACJA