Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych od lutego b.r. zmienia swoją nazwę na Polską Agencję Inwestycji i Handlu. 

Nowy logotyp Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Nowy logotyp Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Zmiana nazwy podyktowana jest rozszerzeniem zakresu działalności Agencji. Zadaniem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, obok obsługi inwestorów w Polsce, będzie wspieranie ekspansji polskich przedsiębiorstw za granicą. Polska Agencja Inwestycji i Handlu działa w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, który jest spójnym systemem wsparcia przedsiębiorców.

Tak zwany rebranding agencji dotyczy nie tylko zakresu działalności, ale także nazwy i logotypu.

Obecne kompetencje Departamentu Rozwoju Gospodarczego nie uległy zmianie.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ) powstała 24 czerwca 2003 roku w wyniku połączenia Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIZ) oraz Polskiej Agencji Informacyjnej S.A. (PAI). Agencja w swojej działalności korzysta z dorobku swoich poprzedniczek.

Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIZ)  została utworzona w 1992 roku jako spółka akcyjna Skarbu Państwa. Głównym jej celem było wspieranie rozwoju gospodarczego Polski poprzez działania zwiększające napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W 1997 roku na VIII Światowej Konwencji Agencji Promocji Inwestycji, PAIZ otrzymał tytuł Najlepszej Europejskiej Agencji Promocji Inwestycji.

 

PAIH/MW