Powiatowy Urząd Pracy zaprasza pracodawców na spotkanie informacyjne na temat :

Zatrudniania cudzoziemców

które odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 roku (czwartek) o godzinie 10.00 w Sali 3a w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy –  Plac Słowiański 1.

 

Podczas spotkania, przedstawiciele:

  • Placówki Straży Granicznej w Legnicy
  • Państwowej Inspekcji Pracy
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Urzędu Skarbowego
  • Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy

 

omówią warunki zatrudniania obywateli państw trzecich na terytorium RP, na podstawie zarejestrowanego oświadczenia  o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zatrudnienia na podstawie zezwolenia na pracę.

 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na spotkanie.