Strefa Twoich Możliwości

Zawodowcy na start – „Szkolnictwo zawodowe dla przemysłu”

szkol06 szkol05 szkol04 szkol03 szkol02 szkol01

Jakie są oczekiwania pracodawców wobec szkolnictwa zawodowego? Jaki model współpracy placówek edukacyjnych z przedsiębiorcami daje najlepsze efekty? Na te i wiele innych pytań starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Szkolnictwo zawodowe dla przemysłu” zorganizowanej przez Ministerstwo Gospodarki, Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Miasto Lubin. Gościem specjalnym konferencji była Ilona Antoniszyn – Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Podczas spotkania, które otworzył prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rafał Jurkowlaniec wyróżniono firmy współpracujące ze szkołami w zakresie kształcenia zawodowego. Nagrody trafiły również do szkół i uczniów realizujących w praktyce i z powodzeniem współpracę na styku nauki i biznesu. Łączna pula nagród wynosiła 27 tysięcy złotych.

W wystąpieniu otwierającym spotkanie prezes Rafał Jurkowlaniec podkreślał, że LSSE od lat dba o rozwój szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców. W bezpośrednim otoczeniu Strefy znajduje się 26 szkół zawodowych i technicznych oraz 8 uczelni wyższych otwartych na współpracę z inwestorami. To tutaj powstała idea powołania zawodu „technika mechatronika”, którą z powodzeniem od kilkunastu lat wspiera i rozwija Volkswagen Motor Polska.

Śladem koncernu poszły kolejne firmy ze Strefy, które wspólnie ze szkołami m.in. w Legnicy, Chocianowie i Środzie Śląskiej stworzyły już 10 klas patronackich realizujących autorskie programy kształcenia. W ten sposób, po ukończeniu szkoły na rynek pracy trafiają świetnie wykształceni specjaliści z branż obecnych w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

LSSE jest też współorganizatorem wizyt studyjnych uczniów w firmach, stale współpracuje z urzędami pracy i wspiera organizację targów pracy w regionie. Oferta łączenia nauki i biznesu w Strefie jest stale rozwijana i wciąż trwają rozmowy na temat uruchomienia kolejnych klas patronackich i zapewnienia absolwentom szkół miejsc pracy w firmach inwestujących w LSSE.

Wiceminister Ilona Antoniszyn – Klik podkreślała, że Ministerstwo Gospodarki – odpowiadając na potrzeby rynku pracy – podjęło się upowszechnienia kształcenia dualnego, przede wszystkim we współpracy ze specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Model, który zakłada jednoczesną naukę zawodu w szkołach i przedsiębiorstwach ma zostać wprowadzony na stałe w naszym kraju. Ministerstwo Gospodarki zaproponowało w nowelizowanej ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych zapis, który obliguje spółki zarządzające strefami do prowadzenia współpracy ze szkołami i uczelniami w celu dostosowania ich oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców.

W trakcie piątkowej konferencji „Szkolnictwo zawodowe dla przemysłu”, w imieniu Ministerstwa Gospodarki, za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego, efektywną współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz wsparcie rzeczowe i finansowe zarówno szkół jak i uczniów, wiceminister Ilona Antoniszyn – Klik wyróżniła następujące firmy:

Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.
Sitech Sp. z o.o.
CCC SA
Winkelmann Sp. z o.o.
Vorwerk Dichtungssysteme Polska Sp. z o.o.
KGHM SA

Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego, efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy wyróżniono:

Zespół Szkół w Chocianowie
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
Zespół Szkół nr 1 im. Prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie
Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie

Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego, efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy, nagrodzono nauczycieli:
Ireneusz Podolski – Zespół Szkół w Chocianowie
Joanna Knutelska – Zespół Szkół w Chocianowie
Anna Żukowska – Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy
Mariusz Kargol – Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej,
Magdalena Podhajska – Zespół Szkół nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie
Marek Jasiński –Zespół Szkół nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie
Marcin Broniarz – Zespół Szkół nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie
Elżbieta Jęczmionka – Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie
Stanisław Janik – prof. nadz. Politechniki Poznańskiej
Za osiąganie wysokich wyników w nauce, zarówno teoretycznej jak i praktycznej, wzorowe zachowanie podczas praktyk zawodowych u pracodawców oraz szczególnie wysoką motywację do zdobywania wiedzy, nagrody otrzymali uczniowie:
Grzegorz Nieroda – Zespół Szkół w Chocianowie
Jakub Skarb – Zespół Szkół w Chocianowie
Małgorzata Kowalczuk – Zespół Szkół w Chocianowie
Wojciech Paweł Domagała – Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy
Kamil Hawryluk – Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
Kajetan Piechuta – Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie
Natalia Rozkowińska – Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie
Michał Niemasz – Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie
Patryk Józefowski – Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie