Strefa Twoich Możliwości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla usługi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami do konkursu ogłoszonego w ramach:  Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny – OSI.

Wszystkim oferentom dziękujemy za przesłanie ofert.

Poniżej publikujemy pełną treść zawiadomienia.

Zawiadomienie o wybór oferty_RPO WD