Strefa Twoich Możliwości

VIA nominowana do Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za 2014r.

Firma VIA Technika Obróbki Powierzchniowej Sp. z o.o. znalazła się w gronie nominowanych do Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za 2014r. „Dolnośląskie Klucze Sukcesu” przyznawane są przez Kapitułę Wyróżnienia w skład której wchodzą osoby cieszące się uznaniem i autorytetem na Dolnym Śląsku. Laury przyznawane są od 1997r., a organizatorem gali jest Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska.

Tytuł nominata dla firmy z Komornik w Gminie Środa Śląska został przyznany w kategorii „Dolnośląska firma najlepiej współpracująca ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi”.

– To szczególne wyróżnienie mogliśmy odebrać dzięki naszym inwestycjom w hi-tech, stałemu rozwijaniu biznesu w regionie, współpracę z Gminą Środa Śląska, a także dzięki aktywnemu uczestnictwu w życiu Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego, którego jesteśmy członkiem – powiedział Cezary Brzozowski, Prokurent w firmie VIA Technika Obróbki Powierzchniowej Sp. z o.o.

Dolnośląskie Klucze Sukcesu to regionalne wyróżnienia cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środowiskach gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Dla nagrodzonych stanowią ważne godło promocyjne i są wyrazem uznania dla codziennej pracy laureatów. W tym roku odbyła się już dziewiętnasta edycja imprezy, a laury najlepszym wręczono podczas uroczystej gali w Zgorzelcu.

via_klucz