Strefa Twoich Możliwości

Top Young 100. Logistyczne talenty w zasięgu ręki firm z LSSE

Zapraszamy do zainteresowania  i uczestnictwa w programie Top Young 100 Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML) , który jest cykliczną inicjatywą skierowaną do najlepszych studentów logistyki w Polsce, i jest tworzony przez trzy środowiska: biznesowe, akademickie oraz studenckie. Program ma na celu przyspieszenie rozwoju kadr i sprawne wprowadzanie młodych talentów logistycznych na rynek zawodowy.

W ramach projektu PSML pełni rolę głównej platformy inicjującej i organizującej współpracę pomiędzy uczelniami i firmami, jak również promującej projekt. Wyższe uczelnie uczestniczące w tym przedsięwzięciu stanowią naturalne miejsce wyszukiwania młodych talentów, zajmując się dodatkowo koordynacją i selekcją studentów oraz wsparciem merytorycznym.

Firmy biorące udział w projekcie będą miejscem rozwijania talentów, stymulowania rozwoju i upowszechniania wiedzy praktycznej.

Projekt TopYoung100 został tak zaprojektowany, aby przynieść korzyści wszystkim tworzącym go środowiskom – biznesowemu, akademickiemu oraz studentom. Ci ostatni przez udział w projekcie będą mieli okazję zdobyć bezcenne doświadczenia w rozwiązywaniu realnych problemów biznesowych, pracując w interdyscyplinarnych zespołach (biznes, uczelnia, studenci) oraz poznawać różne organizacje (w odróżnieniu od programów stażowych, które pozwalają zwykle poznać jedną firmę). Firmy uczestniczące w projekcie uzyskają inną perspektywę oraz sprawdzą w praktyce najlepszych w kraju studentów logistyki.

TopYoung100 przyczyni się również do promocji firm, co doskonale wpłynie na wizerunek danej firmy jako wyróżniającego się pracodawcy i pozwoli na przyciągnięcie potencjalnych pracowników. Uczelnie, z kolei, będą miały szansę na dodatkową weryfikację swoich programów naukowych i poziomu obecnej współpracy ze środowiskiem biznesowym.

http://topyoung100.pl

Top Young 100 – oferta współpracy