Strefa Twoich Możliwości

S3 – szansą dla przedsiębiorczych

02 01 03 04 05

Kilkanaście firm z regionu legnickiego i złotoryjskiego wzięło w spotkaniu na temat terenów inwestycyjnych wokół planowanej drogi S3. Z przedsiębiorcami rozmawiała Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju. W spotkaniu wziął również udział Rafał Jurkowlaniec, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (LSSE). Strefa jest liderem projektu „S3 – Droga Wielkich Możliwości”.

 

Wielkie nadzieje z drogą S3 wiążą przedsiębiorcy z całego Dolnego Śląska. Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju, która odwiedziła dziś Legnicę podkreślała ogromny potencjał terenów znajdujących się wzdłuż drogi S3: – Cieszę się, że ta droga wkracza na Dolny Śląsk. S3 to ogromna szansa zwłaszcza dla regionu legnickiego. Wierzę w to, że dzięki swojemu położeniu na skrzyżowaniu ważnych tras Legnica i jej okolice będą głównym beneficjentem inwestycji jaką jest droga ekspresowa.

 

Prezes LSSE Rafał Jurkowlaniec przekonywał, że inwestowanie na terenach, przez które niedługo przebiegać będzie droga ekspresowa po prostu się opłaca: – Droga znacząco zwiększy szanse dolnośląskich miast w walce o przyciągnięcie firm. Takie ośrodki jak Legnica, Lubin, Głogów czy Jawor dysponują atrakcyjnie położonymi działkami, a obecność w tym regionie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to gwarancja dostępu do wykwalifikowanych kadr i najwyższych standardów obsługi inwestorów. Już dziś chcemy pokazać inwestorom, że Dolny Śląsk zmienia się właśnie dla nich. Dostępność komunikacyjna jest wyjątkowym atutem regionu. Stąd projekt „S3 – Droga Wielkich Możliwości”, który zakłada zbudowanie pozytywnego klimatu inwestycyjnego wokół trasy.

 

Projekt „S3 – Droga Wielkich Możliwości” został zainaugurowany w lutym br. Ministerstwo Gospodarki, specjalne strefy ekonomiczne i samorządy Polski Zachodniej połączyły siły w celu stworzenia obszaru aktywności inwestycyjnej w pasie drogi ekspresowej S3. Liderem przedsięwzięcia jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Zadaniem wszystkich partnerów projektu będzie przygotowanie kompleksowej oferty dla inwestorów wzdłuż projektowanej i powstającej drogi. Strefy ekonomiczne Polski Zachodniej mają przygotować atrakcyjne działki inwestycyjne wyposażone m.in. w gotowe hale pod wynajem dla małych i średnich firm. Dodatkowo, wspólnie z samorządami lokalnymi, strefy zadbają o infrastrukturę towarzyszącą (drogi, uzbrojenie, sieci). Aby zwiększyć atrakcyjność oferty parterów porozumienia i zachęcić do inwestowania wzdłuż drogi S3, Polska Agencja Inwestycji i Informacji Zagranicznych przeprowadzi kampanię promocyjną skierowaną do inwestorów zagranicznych. Pierwszym samorządem, który przystąpił do projektu jest Głogów. W jego ideę wpisuje się także Jawor, który już rozpoczął przygotowania do stworzenia oferty inwestycyjnej w pasie drogi S3. Władze Jawora chcą włączenia ponad 327 hektarów do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na ostatniej sesji rady miejskiej (29 kwietnia br.) radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie gminy Jawor.

 

Miejscem rozmowy o inwestycjach w pasie drogi S3 był nowy inkubator przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” w Legnicy. – Inkubator działający w ramach ARLEG-u, w którym się dziś spotkaliśmy, zapewnia nie tylko przestrzeń, ale przede wszystkim usługi doradcze. Naszym zadaniem jest informować i wspierać firmy na każdym etapie rozwoju. Połączenie naszej wiedzy i ich zaangażowania to szansa przede dla małych i średnich przedsiębiorstw – podsumował Jarosław Rabczenko, prezes „ARLEG”.