Strefa Twoich Możliwości

Ruszył projekt „S3 – Droga Wielkich Możliwości”

Ministerstwo Gospodarki, specjalne strefy ekonomiczne i samorządy Polski Zachodniej łączą siły w celu stworzenia obszaru aktywności inwestycyjnej w pasie drogi ekspresowej S3. Dziś w Głogowie projekt porozumienia „S3 – Droga Wielkich Możliwości”, którego liderem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, podpisali przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Legnickiej SSE, Kostrzyńsko-Słubickiej SSE, Pomorskiej SSE, Wałbrzyskiej SSE „INVEST-PARK”, Kamiennogórskiej SSE Małej Przedsiębiorczości, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Dobra i rozległa sieć drogowa to podstawa sukcesu każdej inwestycji. Świetnie skomunikowane tereny inwestycyjne przyciągają przedsiębiorców, którzy decydują o wyborze lokalizacji swojego biznesu. Szansą na dalszy rozwój stref ekonomicznych położonych w zachodniej części Polski jest kompleksowa budowa drogi ekspresowej S3. Dlatego, przygotowując się do momentu kiedy S3 połączy północ z południem kraju, strefy Ministerstwo Gospodarki oraz samorządy Polski Zachodniej już teraz łączą siły na rzecz projektu gospodarczego „S3 – Droga Wielkich Możliwości”.

 

Celem porozumienia podpisanego dziś w Głogowie jest stworzenie obszaru aktywności inwestycyjnej wzdłuż drogi ekspresowej S3. – Mamy realny wpływ na nasze PKB i na to co będzie się działo na danym terenie. Energia regionów i centralne wsparcie to klucz do sukcesu projektu „S3 – Droga Wielkich Możliwości”. Aby najlepiej przygotować się do tego projektu przeprowadziliśmy setki rozmów z przedstawicielami samorządów i dziś wiemy, że jesteśmy w stanie stworzyć wspólną oś inwestycyjną wokół drogi S3. Jednak nie chcemy czekać na jej powstanie. Bierzemy się do pracy i już dziś przygotowujemy kompleksową ofertę dla inwestorów – podkreśliła Ilona Antoniszyn-Klik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

 

Droga S3 ma być synonimem inwestycji budującej pozytywny klimat gospodarczy Polski Zachodniej. Liderem projektu jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE). Rafał Jurkowlaniec, prezes LSSE, przekonywał, że projekt „S3 – Droga Wielkich Możliwości” w znaczący sposób wpłynie m.in. na zwiększenie oferty inwestycyjnej Dolnego Śląska. –Nasz pomysł na obszar wzdłuż drogi S3 to przede wszystkim atrakcyjne działki, najwyższe standardy obsługi inwestorów, konkurencyjność i dostęp do wykwalifikowanych kadr. Mając takie atuty i pełne wsparcie ze strony rządu, jestem przekonany, że ten projekt musi się udać – podsumował prezes Rafał Jurkowlaniec.

 

Zadaniem sygnatariuszy dzisiejszego porozumienia będzie przygotowanie kompleksowej oferty dla inwestorów. Zadaniem stref ekonomicznych Polski Zachodniej będzie przygotowanie atrakcyjnych  działek inwestycyjnych wyposażonych m.in. w gotowe hale pod wynajem dla małych i średnich firm. Dodatkowo, wspólnie z samorządami lokalnymi, strefy zadbają o infrastrukturę towarzyszącą (drogi, uzbrojenie, sieci). Aby zwiększyć atrakcyjność oferty parterów porozumienia i zachęcić do inwestowania wzdłuż drogi S3, Polska Agencja Inwestycji i Informacji Zagranicznych przeprowadzi kampanię promocyjną skierowaną do inwestorów zagranicznych. Sławomir Majman prezes PAIiIZ, mówił dziś – Polska Zachodnia potrzebuje nowej wizji. Inwestorzy, których pozyskujemy w pierwszej kolejności zwracają uwagę na skomunikowanie terenu na którym chcą zainwestować. Wierzę, że droga S3 będzie symbolem sukcesu gospodarczego Polski Zachodniej. Cieszymy się, że możemy być partnerem tego niezwykłego projektu i wspólnie rozwijać gospodarczo rejon od Bałtyku do Czech.

 

Ponieważ projekt „S3 – Droga Wielkich Możliwości” ma służyć wytypowaniu i przygotowaniu terenów inwestycyjnych dla inwestorów, m.in. dlatego wśród partnerów znalazła się Agencja Nieruchomości Rolnych. Dyrektor wrocławskiego oddziału ANR Iwona Dyszkiewicz podkreślała dziś gotowość do wsparcia projektu – Jesteśmy gotowi, aby nieruchomości w pasie trasy były beneficjentem projektu S3 – Droga Wielkich Możliwości. Oferujemy nasze wsparcie, kompetencje i tereny, którymi dysponujemy. Wierzę, że wkrótce zagospodarujemy wspólnie obszar wzdłuż S3 i pojawią się tam  nowi inwestorzy.

 

O tym, jak ważne są dobre drogi dla przedsiębiorców, najlepiej wiedzą oni sami. W trakcie dzisiejszej konferencji, swoimi doświadczeniami podzielił się Krzysztof Domarecki, szef rady nadzorczej Seleny FM. W trakcie tworzenia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Krzysztof Domarecki przedstawił ideę Autostrady Nowej Gospodarki, w którą wpisuje się projekt „S3 – Droga Wielkich Możliwości”. Autostrada Nowej Gospodarki  to obszar dynamicznego rozwoju przemysłu opartego na najnowocześniejszych technologiach oraz nowoczesnych usługach, skupionych wokół istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych. Taką Autostradą Nowej Gospodarki ma być droga S3. – Polska Zachodnia ma wszelkie dane do tego, aby stać się klastrem inwestycyjnym, żeby od Bałtyku do granicy z Czechami powstawały nowe firmy. Koncentracja przedsiębiorstw zwiększa zapotrzebowanie na mieszkania, szkoły, szpitale i tak wychodząc od przemysłu tworzymy prężne regiony i rozwijamy potencjał miast i miasteczek bez potrzeby emigracji. Model ten został sprawdzony na obszarze wzdłuż autostrady Wenecja-Mediolan, który jest jednym z najlepiej uprzemysłowionych terenów na świecie. Wszystkie firmy korzystają z tego, że ulokowały się w świetnym pasie komunikacyjnym i dzięki temu mogą obniżać koszty operacyjne. S3 może być takim kręgosłupem gospodarczym – mówił Krzysztof Domarecki.

 

Pierwszym samorządem lokalnym, który przystąpił do podpisanego dziś porozumienia jest Głogów. Kolejni partnerzy już zgłaszają gotowość do przystąpienia do projektu.

Pełna galeria zdjęć z dzisiejszej uroczystości znajduje się na profilu LSSE na: www.facebook.com/legnickasez

s 06