Strefa Twoich Możliwości

Ruszył IV nabór wniosków w ramach projektu „Granty na usługi doradcze dla MSP z Obszaru Legnicko-Głogowskiego”

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy wraz z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. oraz Stowarzyszeniem LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”ogłasza

IV nabór wniosków o powierzenie grantu

w ramach projektu:

„Granty na usługi doradcze dla MSP z Obszaru Legnicko-Głogowskiego”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje,

Działanie 1.3 Rozwój Przedsiębiorczości. Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3.C2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

Więcej szczegółów dotyczących naboru po kliknięciu w link poniżej:

IV-OGŁOSZENIE O NABORZE – 18.01.2019