Strefa Twoich Możliwości

O wsparciu dla przedsiębiorczych w Ścinawie

15 maja br. w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie odbyło się szkolenie „Możliwości wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem krajowych środków finansowych oraz dofinansowanie w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020”.  Było to już czwarte spotkanie tego typu, zainicjowane przez Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, adresowane głównie dla przedsiębiorców i otoczenia biznesu.

Tematyka szkolenia dotyczyła m.in. nowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Eksperci podzielili się z uczestnikami spotkania swoją wiedzą na temat następujących źródeł wsparcia dostępnych w najbliższych latach:

– Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR),

– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ),

– Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (RPO-DS),

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Przedstawione treści uzupełnione zostały ofertą sektora bankowego w zakresie nowych mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorców (Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy Związku Banków Polskich) oraz informacją na temat wsparcia oferowanego przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. O tym dlaczego warto zainwestować w LSSE i na jakie ulgi mogą liczyć przedsiębiorcy w Strefie opowiedziała zebranym Dorota Włoch – wiceprezes zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na spotkaniu obecni byli m.in.:

Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

Krystian Kosztyła  Burmistrz Ścinawy

Dorota Włoch, Wiceprezes Zarządu LSSE S.A

Dorota Nahrebecka–Sobota,  Z–ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Jacek Kaszuba – Z-ca Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Maryla Wojcieszek, Starszy Specjalista w Departamencie Wdrażania Programów Operacyjnych, Ministerstwo Gospodarki

Jacek Marek, Starszy Specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich, Ministerstwo Gospodarki

Piotr Matwiej, Doradca Zarządu Zespół ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych, Związek Banków Polskich

Szkolenia o wsparciu dla przedsiębiorstw, wynikają z zadań stojących przed Ministerstwem i Samorządami, w zakresie poprawy dostępu firm do kapitału, wzmocnienia postaw przedsiębiorczych, instytucjonalnego, organizacyjnego i finansowego wzmocnienia otoczenia biznesu. Skuteczna kampania informacyjna jest szczególnie ważna w ostatnim rozdaniu funduszy z budżetu Unii Europejskiej. Docelowo pozwoli na skuteczne pozyskiwanie dotacji i przełoży się na stworzenie bardziej konkurencyjnych przedsiębiorstw, poprawi ich sytuację ekonomiczną oraz zapewni większą możliwość konkurowania zarówno na rynku krajowym, jak też unijnym oraz międzynarodowym. Przyczyni się to z jednej strony do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, a z drugiej strony ułatwi dostęp do kapitału i pobudzi aktywność przedsiębiorstw w zakresie inwestowania.

11118768_10203156420146394_786999237_n 11251550_10203156401705933_19201665_n 11303611_10203156428906613_1060368516_n