Strefa Twoich Możliwości

Nowy Wiceprezes Zarządu LSSE

Decyzją Walnego Zgromadzenia Wspólników Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z dnia 27 kwietnia 2015 roku, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. powołany został Andrzej Niemiec.

ANDRZEJ NIEMIEC, Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.:

Andrzej Niemiec ukończył trzy wyższe uczelnie uzyskując tytuły magistra i inżyniera z zakresu marketingu, pedagogiki i inżynierii zarządzania. Jest doktorantem Politechniki Poznańskiej. Doświadczenie menadżerskie zdobywał tworząc i zarządzając wydawnictwem Pressmedial, które stało się firmą znaną z tytułów prasowych jak: Puls Regionu, Wiadomości Lubińskie, portalu internetowego lubin.pl ogólnopolskich badań sondażowych oraz nadawcą programu telewizyjnego Telewizja Regionalna. Od 2007 roku zajmował stanowisko prokurenta w MPGO Mundo Sp. z o.o. Jest autorem wielu artykułów naukowych z zakresu zarządzania i ergonomii pracy. Angażuje się w działalność charytatywną na rzecz dzieci. Andrzej Niemiec ma 43 lata, trzy córki i jest żonaty.

Tym samym Andrzej Niemiec dołączył do Zarządu Spółki, w skład którego, oprócz niego, wchodzą także Rafał Jurkowlaniec – Prezes Zarządu oraz Dorota Włoch – Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.