Strefa Twoich Możliwości

Nauka i biznes łączą siły

Kolejne firmy z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej chcą współpracować na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego. BASF Polska Sp. z o.o. oraz Rileta  Sp. z o.o. podpisały właśnie listy intencyjne w sprawie współpracy dotyczącej przygotowania wykwalifikowanych kadr dla potrzeb regionu w Legnicy i Komornikach. Do inicjatywy przystąpiło też Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej oraz Zespół Szkół Budowlanych PPU PRIMAGABEX w Legnicy.

 

Wszyscy partnerzy listów intencyjnych zobowiązują się m.in. do wspólnej pracy na rzecz dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb przemysłu i pozyskiwania funduszy na cele edukacyjne. – Jednak przede wszystkim, firmy zapowiadają organizację praktyk zawodowych na terenie zakładów BASF Polska Sp. z o.o. i Rileta Sp. z o.o. Dodatkowo, będą także intensywnie współpracować z Powiatowymi Urzędami Pracy w Środzie Śląskiej i Legnicy w celu aktywizacji absolwentów szkół zarejestrowanych w PUP-ach, którzy ukończyli szkołę zgodną z profilem działalności przedsiębiorstw – mówi Rafał Jurkowlaniec, Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Szkolnictwo zawodowe „skrojone na miarę” pracodawców to cel Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która od lat z powodzeniem wspiera rozwój zaplecza kadrowego poprzez łączenie edukacji z praktyczną nauką zawodu. W bezpośrednim otoczeniu Strefy znajduje się 26 szkół zawodowych i technicznych oraz 8 uczelni wyższych otwartych na współpracę z inwestorami. W Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej działa już 10 klas patronackich, w których nauka zawodu odbywa się zarówno w szkołach, jak i firmach. Prekursorem rozwoju szkolnictwa dualnego w Strefie była firma Volkswagen, która kilkanaście lat temu zapoczątkowała starania o wpisanie na listę zawodów – mechatronika. Dziś absolwenci tego kierunku są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami. W gronie firm zaangażowanych w rozwój szkolnictwa zawodowego są także: Sitech, Winkelmann, Haerter Technika Wytłaczania i Vorwerk Dichtungsysteme, które patronują klasom w Chocianowie, Legnicy i Środzie Śląskiej.