Strefa Twoich Możliwości

Najlepsze kadry dla nowoczesnej gospodarki z LSSE

Współpraca na styku nauki i biznesu była tematem przewodnim konferencji, która odbyła się 10 czerwca br. w Ministerstwie Gospodarki. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały dobre praktyki realizowane wspólnie przez sektor edukacji i biznesu m.in. na przykładzie działań klastrowych podejmowanych przez specjalne strefy ekonomiczne. Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną reprezentował w Warszawie wiceprezes Andrzej Niemiec. Doświadczeniami w efektywnym kształceniu kadr na potrzeby przemysłu podzielił się uczestnikami konferencji Andrzej Wojtkowiak, dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie. Placówka od lat współpracuje z firmami z LSSE przygotowując do pracy m.in. w zawodzie monter-mechatronik i technik-logistyk.

– W programowaniu kształcenia zawodowego niezbędna jest obecność pracodawców jako praktyków kreujących rynek pracy. To właśnie przedsiębiorcy są najbardziej wiarygodnymi źródłami wiedzy o zapotrzebowaniu na kwalifikacje przyszłych pracowników –mówiła podczas konferencji wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik.

Ministerstwo Gospodarki jest odpowiedzialne za podejmowanie działań sprzyjających konkurencyjności oraz innowacyjności polskiej gospodarki. Zagadnienia te w dużej mierze zależą od kwalifikacji kadr, ich wiedzy oraz doświadczenia. Stąd spotkania takie jako to, które miało miejsce w Ministerstwie Gospodarki. Było ono okazją do podsumowań i wymiany wiedzy na temat tego, jak efektywnie pozyskiwać i kształcić młodych ludzi, aby trafiali przygotowani na rynek pracy. Opuszczenie murów szkoły nie powinno oznaczać końca pewnego okresu w życiu młodego człowieka, lecz kontynuację jego zawodowych aspiracji.

– Dobre przygotowanie zawodowe to nie tylko nauka w dobrej szkole, ale także praktyka w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Dlatego jako resort, który jest odpowiedzialny za rozwój przedsiębiorczości przywiązujemy dużą uwagę do rozwoju zasobów ludzkich – podkreślała Ilona Antoniszyn-Klik.

Współpraca na styku nauki i biznesu może przybierać różne formy. Firmy mogą angażować się w organizację staży zawodowych, tworzyć klasy patronackie, zatrudniać uczniów podczas wakacji czy współtworzyć ze szkołami zawodowymi programy nauczania. Wiele tego typu inicjatyw jest realizowana z sukcesem przez firmy prowadzące swoją działalność gospodarczą w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Dolnośląski Klaster Edukacyjny powołany w kwietniu br. przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną ma zacieśnić współpracę, którą od lat prowadzą szkoły i firmy z LSSE. Przykładem dobrych praktyk realizowanych w strefie jest m.in. współpraca firmy Winkelmann z zespołem szkół elektryczno-mechanicznych w Legnicy, która trwa od ponad 7 lat. Każdego roku do klasy patronackiej elektronicznej o specjalności operator i programista maszyn CNC przyjmowanych jest 25 uczniów. W ramach współpracy z legnicką szkołą, Winkelmann zapewnił m.in. oprogramowanie autocad, a centrum kształcenia praktycznego, gdzie uczniowie zdobywają doświadczenie zawodowe, wyposażył w tokarki CNC oraz maszynę pomiarową.

Kolejną firmą, która wspiera kształcenie zawodowe jest SITECH Sp. z o.o. –  renomowana spółka należącą do koncernu Volkswagen. Firma powstała w 1998 roku w Polkowicach na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w konstrukcji i produkcji metalowych stelaży siedzisk samochodowych.  Kilka lat temu rozpoczęła się współpraca firmy z Zespołem Szkół w Chocianowie. Typowo pod potrzeby firmy placówka kształci uczniów w zawodzie już ponad 7 lat. Nauka odbywa się w formie modułowej, nie są więc powtarzane te same treści w szkole i na praktykach, a każdy absolwent klasy monter-mechatronik po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymuje propozycje zatrudnienia. Współpraca z firmą Sitech i Volkswagen obejmuje również wspomaganie szkoły w wyposażanie placówki w sprzęt dydaktyczny dla uczniów.