Strefa Twoich Możliwości

Mistrzowie techniki z nagrodami

NOT6 NOT5 NOT4 NOT3 NOT2 NOT1
Kilkunastu wynalazców i inżynierów zostało wyróżnionych w konkursie Mistrza Techniki 2015 organizowanego przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego oraz Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Uroczystość wręczenia nagród poprzedziła prezentacja na temat wpływu Strefy na transfer nowoczesnych technologii i innowacyjność w przemyśle. Nagrody wyróżnionym wręczyły Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Dorota Włoch, Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Ozdobą dorocznych obchodów Dni Nauki i Techniki Zagłębia Miedziowego był konkurs Mistrza Techniki. Jego celem jest pokazać siłę i możliwości techniki, postęp technologiczny oraz innowacyjne rozwiązania w przemyśle. Konkurs, którego współorganizatorem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE), promuje innowacyjne rozwiązania, które mają realne zastosowanie w zakładach pracy Wśród wszystkich nagrodzonych największym prestiżem cieszy się statuetka „Mistrza Techniki 2015”. W tym roku zwycięzcami zostali m.in. Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach (oddział w Legnicy), KGHM Polska Miedź (oddział zakłady wzbogacania rud) oraz ECKERT AS Sp. z o.o. Nagrodę „Wicemistrza Techniki 2015” przyznano m.in. KGHM Zanam, firmie Mine Master i Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Górnictwa Koło Zakładowe.

Ważną częścią uroczystości w Lubinie była również prezentacja Legnickiej Strefy Ekonomicznej na temat wpływu na transfer nowoczesnej technologii i innowacyjność w przemyśle. Prezentację poprowadziła wiceprezes strefy Dorota Włoch. LSSE, jako współorganizator konkursu, chce promować osiągnięcia inżynierów i techników Zagłębia Miedziowego oraz zainspirować firmy z regionu do poszukiwania nowych możliwości technicznych i innowacji.

Konkurs Mistrz Techniki 2015 odbył się w ramach uroczystych obchodów XXXIX Dni Nauki i Techniki Zagłębia Miedziowego. Każdego roku stowarzyszenia skupione w NOT propagują osiągnięcia inżynierów i techników organizując kilkadziesiąt spotkań naukowych, konferencji, seminariów i szkoleń.