Strefa Twoich Możliwości

MG stawia na szkolnictwo zawodowe

fot. MG

fot. MG

fot. MG

fot. MG

fot. MG

fot. MG

1 stycznia 2015 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych, która obliguje spółki zarządzające strefami do prowadzenia współpracy ze szkołami i uczelniami. Dziś idziemy o krok dalej. Mamy nadzieję, że podpisane porozumienie ułatwi dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas uroczystego podpisania porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego. Spotkanie, z udziałem przedstawicieli MEN, MPiPS i MSP, odbyło się 23 stycznia 2015 r. w Warszawie.

Wicepremier Piechociński wyjaśnił, że podejmowanie działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki oraz przyciąganie nowych inwestycji to główne obszary działalności Ministerstwa Gospodarki. – W dużej mierze zależą one też od kwalifikacji kadr, ich wiedzy i doświadczenia – powiedział. Dodał, że MG wraz z specjalnymi strefami ekonomicznymi wspiera i realizuje zadania rozwijające współprace nauki i biznesu. – Chcemy bowiem, aby uczniowie zdobywali praktyczne umiejętności na rzeczywistych stanowiskach pracy w firmach, co przyniesie korzyści dla obu stron – poinformował.

Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki zawarte zostało porozumienia między Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Skarbu Państwa o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego. Dokument podpisali: wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina oraz wiceminister skarbu państwa Rafał Baniak. Porozumienie zakłada przede wszystkim szeroko rozumiane promowanie kształcenia zawodowego. Wspiera także rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz inspirowanie pracodawców do włączania się w rozwój kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Gospodarki