Strefa Twoich Możliwości

„Mądrzej. Czyli jak uczyć i szkolić dla gospodarki” – konferencja trzech SSE w Bolesławcu

Nagrody Ministerstwa Gospodarki dla szkół zawodowych, uczelni wyższych, uczniów i przedsiębiorców, powołanie klastra edukacyjnego oraz owocna debata o przyszłości szkolnictwa zawodowego – to główne punkty konferencji, która odbyła się dziś w Bolesławcu. Gośćmi spotkania zorganizowanego przez trzy specjalne strefy ekonomiczne – Wałbrzyską, Legnicką i Kamiennogórską były m.in. Joanna Kluzik-Rostkowska – Minister Edukacji Narodowej oraz Ilona Antoniszyn-Klik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

 

Dostosowanie kształcenia do potrzeb przedsiębiorców to zadanie, które wspierają i rozwijają na swoim terenie specjalne strefy ekonomiczne. W poniedziałek, 9 lutego br. z szefami resortów gospodarki oraz edukacji narodowej spotkali się przedstawiciele SSE z terenu Dolnego Śląska, uczelni wyższych i szkół zawodowych oraz przedsiębiorcy.  Okazją do spotkania było powołanie Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU” oraz wręczenie specjalnych wyróżnień Ministerstwa Gospodarki dla dolnośląskich przedsiębiorców i szkół, które w szczególny sposób promują i realizują projekt szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców.

 

W nowej perspektywie finansowej UE są specjalnie dedykowane środki na tworzenie miejsc pracy i rozwój szkolnictwa zawodowego. Chciałabym, aby szkoły ukierunkowały się na te zawody, w których potrzeba specjalistów. Zysk będzie nieoceniony. Uczniowie zyskają miejsce pracy, a przedsiębiorcy dobrych pracowników – mówiła w trakcie dzisiejszej konferencji Joanna Kluzik-Rostkowska – Minister Edukacji Narodowej.

 

Do tej pory większość młodych ludzi wybierało po gimnazjum licea ogólnokształcące. Odsetek ten stanowił 51%. 34% uczniów trafiało do techników, a 15% do szkół zawodowych. Rok 2014/2015 został ogłoszony Rokiem Szkoły Zawodowców i już można mówić o pierwszych sukcesach promocji szkolnictwa zawodowego.  W tym roku 45% uczniów wybrało licea, 37% technika, a 17% szkoły zawodowe.

 

Ilona Antoniszyn-Klik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki podkreślała w trakcie spotkania, że zmiana systemu kształcenia zawodowego wymaga czasu. – Każda klasa patronacka, nowy kierunek studiów, współpraca na linii szkoła-firma owocująca stażami to krok milowy pozwalający na stworzenie młodym ludziom atrakcyjnych miejsc pracy i nabycie przez nich kompetencji niezbędnych do świadomego wejścia na rynek pracy – mówiła I.Antoniszyn-Klik.

 

Wyróżnienia wręczyły trzy specjalne strefy ekonomiczne: Legnicka, Wałbrzyska i Kamiennogórska.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna nagrodziła dyplomami i statuetkami Ministerstwa Gospodarki następujące uczelnie wyższe:

  • Politechnikę Wrocławską,
  • Dolnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
  • Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy

 

Wyróżnienia zostały przyznane a szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy.

 

Dyplomem od Ministerstwa Gospodarki oraz czekiem na 1000 zł od Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wyróżnieni zostali też studenci:

  • Karolina Gruszczyńska – studentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
  • Lucyna Lis – studentka Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
  • Beata Łazarek –  studentka Politechniki Wrocławskiej

 

Wyróżnienia dla studentów zostały przyznane za osiąganie wysokich wyników w nauce, zarówno teoretycznej jak i praktycznej,  wzorowe zachowanie podczas  praktyk zawodowych u pracodawców oraz  szczególnie  wysoką motywację do zdobywania wiedzy.

 

Nasze doświadczenia pokazują, że jest zapotrzebowanie na fachowców, a młody człowiek po szkole zawodowej to potrzebny, szanowany i dobrze wynagradzany pracownik. Firmy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wiedzą o tym od dawna i z powodzeniem współpracują z uczelniami wyższymi i szkołami zawodowymi kształcąc kadry i korzystając z potencjału naukowego Dolnego Śląska – mówił Rafał Jurkowlaniec – Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

To nie pierwsze laury LSSE dla przedsiębiorców, uczniów, nauczycieli i placówek naukowych współpracujących na rzecz rozwijania szkolnictwa zawodowego dostosowanego do realiów rynkowych. Pod koniec 2014r. nagrodami finansowymi, statuetkami Ministerstwa Gospodarki i dyplomami zostały wyróżnione firmy z LSSE, uczniowie i nauczyciele ze szkół zawodowych, którzy łączą siły i wspólnie przygotowują ofertę szkolnictwa zawodowego „skrojonego” na miarę przedsiębiorców. Klasy patronackie, indywidualne programy kształcenia, wizyty studyjne w firmach i staże to tylko niektóre z projektów realizowanych w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.