Strefa Twoich Możliwości

LSSE S.A. patronem konferencji dotyczącej Pracowniczych Planów Kapitałowych

Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (LSSE) oraz wiceprezes LSSE Przemysław Bożek we wtorek 7 maja wzięli udział w konferencji na temat funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Przedstawiciele Polskiego Funduszu Rozwoju przedstawili najważniejsze założenia ustawy wdrożenia systemu PPK w przedsiębiorstwie. Konferencja, w której wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli firm i instytucji odbyła się w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Legnicy. LSSE objęła patronat na wydarzeniem.

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa.

Więcej informacji na: https://www.mojeppk.pl/