Strefa Twoich Możliwości

Ku nowym perspektywom elektromobilności

18 września b.r.  wręczeniem nominacji na Członków Rady ukonstytuowane zostały działania Rady Sektorowej ds. kompetencji w motoryzacji (z uwzględnieniem elektromobilności). Uroczysta inauguracja odbyła się w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie.

W kolejnym etapie działań, Prezydium Rady powoła trzy Branżowe Grupy Robocze (ds. przemysłu, handlu i usług).
Członkowie Rady będą brać udział w pracach, w co najmniej jednej Branżowej Grupy Roboczej, będą mogli również uczestniczyć w pracach pozostałych Branżowych Grup Roboczych oraz zespołów eksperckich powoływanych do realizacji poszczególnych zadań.

W inauguracji z ramienia Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego wziął udział nominowany na członka rady – Michał Paprocki.

MP/MW