Strefa Twoich Możliwości

Kształcimy praktycznie studentów

sitechDziałająca na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej firma Sitech wspólnie z Politechniką Wrocławską oraz polsko-niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) podpisała umowy ramowe o praktycznym kształceniu studentów.

 

Program skierowany jest do studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, na którym wybrana grupa studentów będzie mogła kontynuować naukę w nowym systemie studiów. Całość działań skierowana jest na pogłębienie praktycznej wiedzy studentów.

 

Cały program związany jest z połączeniem kształcenia na uczelni z zajęciami praktycznymi w SITECH Sp. z o.o. Całość studiów zakończy się egzaminem inżynierskim na Uczelni, ale dodatkowo studenci będą zdawać egzamin zawodowy organizowany przez AHK Polska. Jego pozytywne zaliczenie umożliwi zdobycie tytułu zawodowego projektanta technicznego.

 

SITECH Sp. z o.o. jest jednym z nielicznych przedsiębiorstw w Polsce oraz pierwszą na Dolnym Śląsku, która wprowadziła program praktycznego kształcenia studentów.