Strefa Twoich Możliwości

Jak przygotować się do kontroli podatkowych?

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna serdecznie zaprasza na szkolenie „Jak przygotować się do kontroli podatkowych? – obszary ryzyka w 2015r., ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów powiązanych”. Warsztaty realizowane są wspólnie z Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe S.K. Odbędą się one w środę 20 maja br. w godz. 10:30-14:00 w KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny S.A. (Legnica, ul. Rycerska 2, sala Concordia).

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Panią Joanną Rybak  do 15 maja 2015 r., e-mail: rybak@lsse.eu, konferencje@lsse.eu, tel. 76 727 74 97.

 

Program:

W zaleceniach kontroli na 2015 rok wydawanych przez Ministerstwo Finansów na jednym z czołowych miejsc znalazły się kontrole podmiotów powiązanych, a w szczególności stosowanych przez nie cen transferowych. Przedsiębiorca, by móc czuć się bezpiecznie, powinien dokładnie przeanalizować ryzyko podatkowe oraz odpowiednio przygotować się na ewentualną kontrolę podatkową.

Zaproponowane Państwu szkolenie ma właśnie na celu wskazanie najważniejszych zasad i regulacji mających zastosowanie w trakcie kontroli podatkowych i skarbowych, a także postępowań podatkowych.

 

Dowiecie się Państwo w jaki sposób identyfikować potencjalne zagrożenia, w szczególności w świetle nowych przepisów dotyczących podmiotów powiązanych i cen transferowych, a także zasad dokumentowania transakcji pomiędzy tymi podmiotami. Celem warsztatów jest przygotowanie Państwa do możliwych kontroli w sposób, który umożliwi aktywną postawę w postępowaniu podatkowym i zminimalizuje ryzyko negatywnego wpływu kontroli na Państwa bieżącą działalność, zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i finansowym.

Podczas szkolenia omówimy następujące zagadnienia:

  • Założenia Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej na 2015 r.
  • Rodzaje postępowań i czynności z udziałem organów skarbowych i podatkowych
  • Prawa i obowiązki uczestników – kontrolujących i kontrolowanych – co można, czego nie można w ramach poszczególnych procedur
  • Zastępstwo i pełnomocnictwo – jaką rolę pełnią pomocnicy podatnika w postępowaniu,
  • Zasady gromadzenia materiału dowodowego – jak wygląda praktyka organów, jak wyglądają obowiązki i prawa podatnika
  • Obowiązek dokumentacyjny dotyczący cen transferowych – kto musi a kto powinien sporządzić dokumentację cen transferowych
  • Kontrole podatkowe a żądanie przedłożenia dokumentacji cen transferowych
  • Jakie są obowiązkowe elementy dokumentacji TP i na co zwrócić uwagę, aby dokumentacja spełniała swoją rolę
  • Rozstrzygnięcia i ich zaskarżanie – w jaki sposób reagować na poszczególne decyzje organów kontrolnych
  • Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych od 2015 roku

 

Szkolenie przeprowadzą eksperci z Departamentu Doradztwa Podatkowego i Prawnego oraz Departamentu Kontroli Podatkowych Kancelarii Mariański Group: prof. dr hab. Adam Mariański – adwokat, doradca podatkowy, partner zarządzający w kancelariach Mariański Group, Mateusz Latkowski – doradca podatkowy, współpracownik Kancelarii Mariański Group oraz Bartosz Rodak – adwokat, Departament Kontroli Podatkowych

 

Serdecznie zapraszamy!