Strefa Twoich Możliwości

I ty możesz stworzyć innowacyjny start-up!

logo-DTPARK_Ventures-poziom1-700x200Masz pomysł na rozwój przedsięwzięcia biznesowego? Szukasz wsparcia finansowego i solidnego partnera w biznesie? Data Techno Park Sp. z o.o. zaprasza do współpracy wszystkich, którzy chcą rozwijać ciekawe projekty biznesowe w ramach DTPark Ventures. DTPark Ventures to fundusz inwestycyjny, finansowany z Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Głównym celem projektu jest utworzenie do końca 2015 r. ponad 20 innowacyjnych spółek typu start-up.

 

W ramach DTPark Ventures, fundusz poszukuje projektów na wczesnym etapie rozwoju, przede wszystkim w obszarze informatyki oraz jej zastosowań w dziedzinie chemii, biotechnologii, medycyny i ochrony środowiska. Szczególnie interesujące są te projekty, które stanowią odpowiedź na niezaspokojoną potrzebę rynkową oraz cechują się wyraźnym potencjałem przychodowym.

Spółki tworzone w ramach projektu DTPark Ventures otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 200 tys. euro i będą zarządzane przez ich pomysłodawców. Co istotne, pomysłodawcy wnoszą do spółki przede wszystkim wkład niepieniężny, na który może się składać dowolna forma własności intelektualnej, w tym know-how. Uzyskane wsparcie finansowe może zostać przeznaczone na dowolny, z góry ustalony w biznesplanie cel, m.in. na prowadzenie dalszych prac przedwdrożeniowych, zakup sprzętu, prace zlecone, opracowanie prototypu, ochronę własności intelektualnej, obsługę sprzedaży, marketing i reklamę oraz wynagrodzenia. Wejście kapitałowe realizowane jest w taki sposób, aby zabezpieczyć interes pomysłodawcy w kontekście obowiązujących przepisów prawa.

Procedura zgłaszania projektów jest prosta i sprowadza się do wypełnienia formularza dostępnego na stronie www.inkubator-innowacyjnosci.pl. Na podstawie przedstawionych informacji, Komitet Inwestycyjny dokona wstępnej oceny opłacalności inwestycji, a w razie uzyskania zadowalających wniosków – zespół Pomysłodawców zostanie zaproszony na spotkanie, którego celem będzie prezentacja przedsięwzięcia biznesowego. W przypadku, gdy dalsze analizy biznesowe zakończą się pomyślnie, zaproponowane zostanie zawarcie umowy preinkubacyjnej, w ramach której wykonany zostanie biznesplan i wycena przedsięwzięcia. Wszystkie procedury związane z uzyskaniem niezbędnych zgód na utworzenie spółki powinny zająć nie więcej, niż trzy miesiące od przedstawienia formularza zgłoszeniowego.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego +48 509 415 181 lub mailowo: marcin.szuchta@dtpark.pl.