Strefa Twoich Możliwości

Forum HR w LSSE

1Kompetentni pracownicy to skarb każdej firmy, a wiedza na temat własnych zasobów ludzkich to klucz do rozwoju przedsiębiorstwa. Zarządzanie kompetencjami pozwala nie tylko planować działania kadrowe i operacyjne, ale także rozwijać potencjał pracowników pod kątem potrzebnych w firmie kompetencji. Wiedzą o tym dobrze eksperci kolejnego Forum HR Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które odbyło się 23 kwietnia w Legnicy. Swoimi doświadczeniami we wdrażaniu systemu zarzadzania kompetencjami podzielili się Eugen Kostewicz – członek zarządu firmy Vorwerk Dichtungssysteme Polska Sp. z o.o. działającej na terenie LSSE oraz Janusz Dziewit – Dyrektor Zarządzający, Konsultant w Experum HR.

 

Spotkanie zostało organizowane przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną przy wsparciu Dolnośląskiego Forum HR. Temat Forum był nieprzypadkowy. Obecnie, coraz częściej mówi się o tzw. „rynku pracownika”. Wielu pracodawców ma problem z pozyskaniem odpowiednich kadr mimo, że nie brakuje ludzi poszukujących pracy. Jednym ze sposobów zapobiegania tego typu problemom jest wdrażanie systemów kompetencyjnych, które dają możliwość spojrzenia na pracownika w kontekście posiadanych przez niego kompetencji i dopasowywania ich do potrzeb firmy. Zarządzanie kompetencjami staje się coraz powszechniejszą praktyką, która niesie wymierne korzyści i jest jednym z najnowocześniejszych narzędzi wspomagających zarządzanie.

Na Dolnym Śląsku mieszka prawie 3 miliony ludzi, w tym 1,8 mln jest w wieku produkcyjnym. Poziom bezrobocia waha się od 4,3% do 28,6%. W najbliższym otoczeniu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ogólna liczba populacji w wieku produkcyjnym wynosi 845 393 mieszkańców. Aby jeszcze lepiej wykorzystać kompetencje Dolnoślązaków w wieku produkcyjnym, w LSSE został powołany m.in. Klaster Edukacyjny, który ma pomóc w przygotowywaniu wyspecjalizowanych kadr dla przemysłu i zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. Możliwe jest to dzięki nawiązaniu współpracy firm ze szkołami zawodowymi i technikami. Tylko poprzez wsłuchiwanie się w swoje potrzeby, tworzenie klas patronackich i umożliwienie zdobywania konkretnych kompetencji młodym ludziom, uda się stworzyć dla nich atrakcyjne miejsca pracy.

Prelegenci ostatniej edycji Forum HR LSSE:

Eugen KostewiczCzłonek Zarządu od ośmiu lat związany z firmą Vorwerk Dichtungssysteme Polska na stanowisku Dyrektora Zarządzającego producenta uszczelek dla branży motoryzacyjnej oraz AGD. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zasobami ludzkimi zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Związany od lat z branżą motoryzacyjną. Brał udział w wielu projektach międzynarodowych: rozwiązań technicznych,  kształceniu kadry kierowniczej, efektywnego zarządzania przedsięwzięciami, jak również planowaniem i organizacją projektów logistycznych. Bardzo mocno zaangażowany w przywrócenie  odpowiedniego statusu szkołom zawodowym.

Janusz DziewitDyrektor Zarządzający, Konsultant w Experum HR. Od 20 lat ściśle związany z branżą HR. W swojej pracy specjalizuje się m.in. w projektowaniu i wdrażaniu systemów kompetencyjnych, diagnozach kompetencyjnych z wykorzystaniem metody development center, w rekrutacjach kandydatów na stanowiska wyższego szczebla zarządzania metodą executive search, badaniach nastrojów i opinii pracowników, systemach kompetencyjnych ocen okresowych, projektowaniu i realizacji szkoleń oraz projektów badawczych na rynku pracy. Autor jednej z pierwszych w Polsce kreatywnych kampanii rekrutacyjnych („Autobus Volvo”). Jako trener prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności miękkich oraz specjalistycznych – assessment centre, rekrutacji i selekcji, szkoleniach dla asesorów, zarządzania oraz komunikacji interpersonalnej. Autor wielu publikacji w specjalistycznych czasopismach HR oraz prasie codziennej, wielokrotny prelegent na konferencjach branżowych i naukowych. Wykładowca tematyki z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.