Strefa Twoich Możliwości

Elektromobilność szansą dla Dolnego Śląska

21 września na Politechnice Wrocławskiej odbył się I Kongres Innowacji „Pojazdy elektryczne – kierunki rozwoju, techniczne i technologiczne możliwości dla producentów i poddostawców”. Wzięło w nim udział ponad 120 osób z firm branży motoryzacyjnej, instytucji otoczenia biznesu, placówek badawczo-rozwojowych.

Prowadzący Kongres Innowacji: od lewej Adam Zysk, Beata Kłos, Tadeusz Lewandowski.

Celem Kongresu Innowacji było wskazanie możliwości dla dostawców i poddostawców działających w branży motoryzacyjnej związanych z dynamicznym rozwojem elektromobilności oraz sprowokowanie dyskusji nad nowymi kierunkami rozwoju.  

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach konsorcjum Partnerów Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego: Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, firmy SITECH oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 

Przemówienie prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Politechniki Wrocławskiej.

Kongres uroczyście otworzyli: prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, Iwona Krawczyk – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Witold Lech Idczak Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. W imieniu Adam Holewy Dyrektora zakładu SITECH Sp. z o. o. list odczytała Beata Kłos. Patronat honorowy nad Kongresem objęło Ministerstwo Rozwoju.

Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Witold Lech Idczak otwierający Kongres Innowacji.

Witold Lech Idczak, Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: Strefy Ekonomiczne sprzyjają innowacyjnym rozwiązaniom. Wyraźny impuls Państwa Polskiego oraz Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazały kierunki innowacji, której jednym z najistotniejszych elementów jest właśnie elektromobilność. Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny jest bodźcem do rozwoju branży motoryzacyjnej w regionie. Dzisiejszy Kongres jest tego doskonałym przykładem.

Pomysłodawcy Kongresu Innowacji (LSSE, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej, SITECH) zamiast skupiać się na gotowym produkcie, infrastrukturze i rozwiązaniach formalno-prawnych wskazali konkretne zagrożenia i możliwości dla dostawców oraz poddostawców działających w branży motoryzacyjnej.

W Polsce działają setki rodzimych i zagranicznych producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych. Pod tym względem Polska jest motoryzacyjną potęgą. Kongres wyszedł naprzeciw problemom związanych z dynamicznym rozwojem elektromobilności. Składał się z części seminaryjnej, podczas której prelegenci przedstawili wyzwania i szanse związane z rozwojem elektromobilności oraz rozmów B2B pomiędzy potencjalnymi nabywcami
a dostawcami, oraz firmami start-upowymi.

Rozmowy B2B.

Organizatorzy mają nadzieję, że zaowocuje on wspólnymi, innowacyjnymi projektami, które przyczynią się do jeszcze intensywniejszego rozwoju branży motoryzacyjnej na Dolnym Śląsku.

Partnerami kongresu byli: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o., Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia oraz Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości.

Patronat nad kongresem objęło:  Ministerstwo Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Sponsorzy: Atlas Copco Polska Sp. z o.o., HICRON Sp. z o.o., EWC East West Connect Sp. z o.o., Nicro Metal S.A., MATECS Sp. z o.o., LEAN TECHNIK Sp. z o.o., STAUFEN POLSKA.