Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

Zmiana wyboru wykonawcy artykułów promocyjnych dla DKM

W związku z brakiem możliwości nawiązania kontaktu z firmą Pro-Factum z siedzibą w Warszawie, wybrano drugą w kolejności ofertę, która spełnia przyjęte w zapytaniu kryterium czyli najniższą cenę.

Poniżej oświadczenie Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego dotyczące zmiany wykonawcy artykułów promocyjnych zawartych w zapytaniu ofertowym z dnia 04.08.2016

Oświadczenie dotyczące ponownego wyboru wykonawcy na art. promocyjne DKM.