Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

Spotkanie grupy „Logistyka” DKM

Za nami kolejne spotkanie grupy „Logistyka”, które odbywa się cyklicznie w ramach działań Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego.

Tym razem przedstawiciele firm spotkali się w nowoczesnym centrum logistycznym firmy Ritex Logistics Sp. z o.o., podczas którego mieli okazje poznać zastosowane innowacyjne rozwiązania.

Wydarzenie to zostało podzielone na dwie części: wywiad dr Anny Jodejko z Politechniki Wrocławskiej o metodach szacowania ryzyka i prezentacja projektu dr Agnieszki Tubis, który realizowany jest w ramach grupy roboczej stowarzyszenia ESReDA oraz zwiedzanie firmy Ritex Sp. z o.o.

Celem projektu było dostarczenie kompleksowej wiedzy na temat odporności na zakłócenia i stanu bezpieczeństwa w funkcjonujących łańcuchach dostaw, a także opracowanie nowej metody pomiaru/oszacowania charakterystyk odporności i bezpieczeństwa łańcucha dostaw z uwzględnieniem specyfiki wybranych sektorów.