Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

Klaster Motoryzacyjny: Nowe rozwiązania w procesie rekrutacji

Spotkanie grupy roboczej Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego

Fot.1

Uczestnicy spotkania Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego

W Środzie Śląskiej miało miejsce kolejne spotkanie w ramach Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm działających w Podstrefie Środa Śląska w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Warsztaty rozpoczęła prezentacja Pauliny Kalisz-Friedrich.

Fot.2

Prezentacja rozwiązań w rekrutacji pracowników na spotkaniu roboczym w Środzie Śląskiej.

Tematem  prezentacji było „Budowanie wizerunku pracodawcy w procesie rekrutacji”. Spotkanie przyjęło charakter panelu dyskusyjnego, w którym zaproszeni goście wymienili swoje spostrzeżenia i uwagi odnoszące się do kwestii rekrutacji oraz zasad przyjęcia nowych pracowników na wybrane stanowiska.

Fot.3

Dorota Giżewska, Wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

-Spotkania klastrów zawsze służą korzystnym rozwiązaniom, dzięki którym budujemy partnerskie relacje w naszej strefie – przyznała Dorota Giżewska, wiceprezes LSSE. W dalszej części uczestnicy warsztatów wskazywali na te aspekty zatrudnienia, które stają na przeszkodzie płynności procesów rekrutacyjnych. Ważnym spostrzeżeniem była kwestia wykształcenia i przygotowania do zawodu osób, które przyjmują się do pracy.

Uczestnicy DKM wypracowali kilka rozwiązań, których wykorzystanie może mocno przysłużyć się strategicznemu rozwojowi wszystkich partnerów klastra motoryzacyjnego w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.