Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

International Automotive Business Meeting – Sosnowiec 2018

Pod koniec listopada b.r. w Sosnowcu odbyło się International Automotive Business Meeting (IABM).

Spotkanie osób pracujących i działających w branży automotive było okazją do poznania nowych trendów w tej dziedzinie przemysłu oraz posłużyło zapoznaniu się instytucji, firm i podmiotów oraz wskazanie na najważniejsze działania jakie podejmowane są w tej branży.

Na IABM oprócz konferencji odbyły się także panele dyskusyjne oraz spotkania Be2BE. W Sosnowcu  nie zabrakło reprezentacji Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego(DKM).