Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

FORUM HR – Warsztaty partnerów Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego

Kolejne warsztaty Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego z grupą „HR” za nami. 

Uczestnicy warsztatów po raz kolejny mieli okazje na wymianę doświadczeń oraz poznanie różnych kierunków działania w pracy z młodym pokoleniem wchodzącym w dorosłe życie. Różne oczekiwania, cele i rozwiązania dla wspólnych działań, a przede wszystkim wytyczanie nowych kierunków w organizacji pracy – temu służą spotkania w gronie specjalistów rynku pracy.  

Główne cele takich warsztatów to przede wszystkim wypracowanie uniwersalnych rozwiązań dla biznesu w pozyskiwaniu osób do pracy i tworzenia rozwiązań umożliwiających łatwiejsze docieranie do rynku pracy, szczególnie tam gdzie poszukują pracy młodzi i zdolni.

Jedną z ważniejszych kwestii, które były poruszane w czasie warsztatów to wskazanie różnic pomiędzy pokoleniami X i Y oraz ukazywanie nowych trendów oraz perspektyw współpracy różnych pokoleń i zetknięcie wspólnych idei w codziennej pracy. 

Warsztaty grupy HR to także możliwość wskazania tych kierunków działań, które ułatwiają sposoby zarządzania nowym pokoleniem jakie wkracza na ścieżki kariery zawodowej. 

logotypy-1

Warsztaty organizowane w ramach projektu pn. Rozwój Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego powierzony i finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jako realizacja zadania publicznego w obszarze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – umowa nr  DG-G/11/2016.

hr_inkubator0 hr_inkubator1hr_inkubator3 hr_inkubator2