Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

Zwyczajne Walne Zebranie Członków DKL

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dolnośląski Klaster Lotniczy” odbyło się czwartego kwietnia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.

Głównym celem spotkania było przedstawienie i zatwierdzenie przez członków sprawozdania finansowego, jak również działalności Klastra w 2018 roku oraz podsumowanie najważniejszych wydarzeń w branży lotniczej z udziałem Dolnośląskiego Klastra Lotniczego.

Do składu Zarządu powołani zostali Wiceprezesi Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Piotr Wojtyczka oraz Przemysław Bożek, który jednocześnie objął funkcję Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia DKL.

Podczas zebrania Zarząd jednogłośnie uzyskał absolutorium z wykonywanych obowiązków i szczegółowo omówił kierunki działania Klastra w 2019 roku. Plany są związane między innymi z aktywnym uczestnictwem w konferencjach, imprezach targowych i wystawienniczych. Ważnym punktem spotkania była także istota zaangażowania na rzecz edukacji oraz szkolnictwa branżowego i technicznego.