Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

Konferencja dostawców dla rynku lotniczego

Partner Dolnośląskiego Klastra Lotniczego – Firma HS Wrocław (będąca częścią korporacji UTC Aerospace Systems) zorganizowała 20 października br. konferencję dla potencjalnych dostawców rynku lotniczego.
Spotkanie było dedykowane przedstawicielom małych i średnich przedsiębiorstw, którzy są zainteresowani rozpoczęciem dostaw dla firm branży lotniczej w Polsce i na świecie.
Priorytetem programu było przekazanie informacji na temat perspektyw rozwoju przemysłu lotniczego na Dolny Śląsk, w tym zakładu HS Wrocław.
Pokazano wizje i szanse dla dostawców w zakresie współpracy z przemysłem lotniczym, wsparcie ze strony Specjalnych Stref Ekonomicznych dla rozwoju firm w tym sektorze, oraz rolę Dolnośląskiego Klastera Lotniczego.
Wskazane zostały również wymogi jakościowe oraz kompetencje wymagane od dostawców, którzy zamierzają rozpocząć współpracę z firmami z branży lotniczej.
Zaproszeni goście mieli też możliwość zwiedzenia zakładu HS Wrocław i zapoznania się z ofertą produkowanych podzespołów montowanych w samolotach cywilnych i woskowych.
Analizując perspektywy rozwoju przemysłu lotniczego w Europie i na świecie można prognozować duże możliwości i szanse dla rozwoju tej branży na Dolnym Śląsku. Biorąc pod uwagę dane dotyczące rozwoju ruchu lotniczego oraz takie czynniki jak: zastępowanie starych samolotów nowymi, dynamiczny rozwój rynków wschodzących, kontynuację liberalizacji rynku usług transportu lotniczego, wzrost ruchu lotniczego na trasach już istniejących i zwiększanie częstotliwości połączeń, należy się spodziewać dużego poziomu nakładów inwestycyjnych na przemysł lotniczy i dalszy rozwoju jego innowacyjności. Według danych PwC Polska, Polska to 4. w Europie i 8. na świecie kraj pod względem atrakcyjności dla lokowania inwestycji z sektora lotniczego. Ponad 130 firm działających w tym obszarze w Polsce zatrudnia się 23 tys. pracowników. 90% produkcji sektora trafia na eksport.
Na Dolnym Śląsku w branży lotniczej pracuje ponad 2 tys. osób, a region ma na tyle silny potencjał, by w przyszłości znacząco zwiększyć tę liczbę. Dolny Śląsk poprzez rozwój i wsparcie działalności Dolnośląskiego Klastra Lotniczego (DKL) staje się doskonałą lokalizacją dla branży lotniczej na mapie Polski i Europy.
bb1 bb2 bb3 bb4
bb6
bb7