Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

II Konferencja Stowarzyszenia „Dolnośląski Klaster Lotniczy”

W czwartek 22 listopada przedstawiciele firm z branży lotniczej, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw współpracujących z branżą lotniczą spotkali się w Legnickim Parku Technologicznym LETIA na konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Dolnośląski Klaster Lotniczy (DKL). Tematem konferencji był „Rozwój współpracy między partnerami Dolnośląskiego Klastra Lotniczego”. Patronat nad wydarzeniem objęła Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (LSSE).

Witold Lech Idczak, Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.: Przemysł lotniczy to synonim najnowocześniejszych technologii na świecie. Skupia najwybitniejszych specjalistów i inżynierów. Jego rozwój determinuje wzrost innowacyjności regionu oraz zwiększenie dostępu do wykwalifikowanej kadry. Czy Dolny Śląsk ma szansę na przyciągnięcie inwestorów z branży lotniczej? Myślę, że bardzo duże. Między innymi dzięki zaangażowaniu partnerów Dolnośląskiego Klastra Lotniczego. To oni przecierają szlaki i dzięki wspólnym wysiłkom pokazują, że to właśnie na Dolnym Śląsku jest miejsce dla nowoczesnych firm i innowacyjnych przedsięwzięć. Nie tylko tych największych – choć są one równie ważne – ale także dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzonych przez ludzi z wizją i nastawionych na nieustanny rozwój.

Radosław Majda, Prezes Stowarzyszenia Dolnośląski Klaster Lotniczy, Prezes Zarządu UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o.: Niezmiernie cieszy nas dynamiczny rozwój naszej organizacji oraz przemysłu lotniczego na Dolnym Śląsku. Cieszy nas też sukces z jakim spotyka się dzisiejsza konferencja. Dzięki takim wydarzeniom nawiązywane są kontakty biznesowe i współpraca pomiędzy firmami oraz z instytucjami otoczenia biznesu, a także światem nauki. Mamy szansę wymienić się doświadczeniami i poznać wyzwania związane z dynamicznym rozwojem w regionie. Jestem pod wrażeniem perspektyw i tempa rozwoju branży lotniczej w regionie – powstają nowe firmy, istniejące firmy inwestują w rozwój i zwiększają skale swojego działania, pojawiają się nowe perspektywy współpracy międzynarodowej, nowe inicjatywy naukowe oraz edukacyjne, w które angażujemy się z myślą o przyszłości i kolejnych latach wzrostu. Jestem przekonany, że w ciągu następnych lat przemysł lotniczy będzie miał wiodącą role w regionie.

W konferencji wzięło udział około 60 osób z 30 firm i instytucji zaangażowanych w rozwój branży lotniczej w regonie. Wśród uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele znanych przedsiębiorstw związanych z przemysłem lotniczym m.in. UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., Radiotechnika Marketing Sp. z o.o., Paradigm Precision Poland Sp. z o.o., Unison Engine Components Poland Sp. z o.o., Metal Master Sp. z o.o. czy XEOS Sp. z o.o. oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, wśród nich Krzysztof Drynda Wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. Ponadto wzięli w niej udział przedstawiciele zainteresowani podjęciem współpracy w DKL, w tym włoskie przedsiębiorstwa przemysłu lotniczego m.in. Leonardo Company S.A. – dostawcy m.in. myśliwca Eurofighter Typhoon. Konferencja pod patronatem LSSE dała uczestnikom możliwość prezentacji swojej działalności oraz stanowiła doskonałą okazję do nawiązania kontaktów biznesowych.

Priorytetowym celem działań Dolnośląskiego Klastra Lotniczego jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorstw powiązanych z branżą lotniczą, prowadzących działalność na terenie Regionu Polski Południowo-Zachodniej. Partnerzy Klastra współpracują, aby stworzyć dogodne warunki do rozwoju i lokowania nowych przedsiębiorstw przemysłu lotniczego na tym terenie, promować polski przemysł lotniczy za granicą oraz rozwijać sektor badawczo – rozwojowy.

Podczas konferencji partnerzy DKL zaprezentowali swoją aktualną ofertę produktowo-usługową. Ponadto zaprezentowano nową inicjatywę „Elitarna szkoła zawodowa”. Oferta skierowana jest do firm branżowych z myślą o kształceniu przyszłych kadr technicznych.

W czasie spotkania podsumowano tegoroczne inicjatywy i działania DKL. W związku z prezentacją oferty przez przedstawicieli firm zrzeszonych w klastrze w dalszej części całego wydarzenia odbyły się spotkania B2B, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników konferencji.

MM/MW/RW