Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

DOLNOŚLĄSKIE FORUM KLASTRÓW

Przedstawiciele  Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Dolnośląskiego Klastra Lotniczego mieli przyjemność gościć we Wrocławiu na Dolnośląskim Forum Klastrów pod nazwą „Klastry Stymulatorem wzrostu konkurencyjności regionu” .
DOLNOŚLĄSKIE FORUM KLASTRÓW to inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Spotkanie miało na celu stworzenie przestrzeni do aktywnej dyskusji pomiędzy środowiskiem klastrów oraz sektorem publicznym w zakresie kształtowania i wdrażania polityki klastrowej w kontekście wzrostu konkurencyjności regionu.
W spotkaniu brali udział przedstawiciele trzech największych klastrów bawarskich oraz delegacje klastrów dolnośląskich w tym również przedstawiciele Dolnośląskiego Klastra Lotniczego.
Ważnym punktem spotkania był panel dyskusyjny z udziałem ekspertów z Niemiec i Polski, który obejmował zagadnienia dotyczące internacjonalizacji klastrów i zaangażowania klastrów w procesy kształcenia zgodne z potrzebami rynku gospodarczego.
s6